ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്ന മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്!!!??

വാര്‍ത്താചാനല്‍ ഫ്ലോറില്‍ പോയിരുന്ന് പച്ചക്കള്ളം പറയാന്‍ ഒരുളുപ്പുമില്ല. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നു വിലയിരുത്താനുള്ള സംവിധാനം ചാനലിനുമില്ല. പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വിഷയം. ആ മണ്ഡലത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ആരുടെ ഭരണത്തിലാണ് എന്നെങ്കിലും ഗൃഹപാഠം വേണ്ടതല്ലേ?ബി.ജെ.പി. ഭരിക്കുന്നു എന്ന് ബി.ആര്‍.എം.ഷഫീര്‍ പറയുന്ന മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ആ പാര്‍ട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റു പോലുമില്ല എന്നതാണ് പരമാര്‍ത്ഥം. വ...

Tiger Roars in Jailer

After a two-year absence from the big screen, Rajinikanth is back with a bang. When the Superstar who has ruled the screen for almost five decades -48 years to be precise -decides to work with a new-gen director, something special can be expected. In Jailer, Nelson Dilipkumar celebrates the aura of Superstar Rajinikanth. The film has enough ‘Rajini-Moments’ which will be enjoyed by the hardcore fans, though there is no love interest, no sibling s...

Tiger Roars in Jailer

ഡബ്ൾ ഡോസ്